Tuesday, January 31, 2006

Duniya Kitni Bawri, Pathar Poojan Jaye..
Ghar Ki Chakki Koi Na Pooje,
Jiska Peesa Khaye

- Sant Kabir

No comments: